product 1|2 van 2   
AANGEPAST BESTEK
Eén van de kenmerken van dementie is apraxie. Dit is een handelingsstoornis waarbij de persoon beperkt wordt in het uitvoeren van bepaalde handelingen en activiteiten.
FOTO'S EN PICTOGRAMMEN
Om de inhoud van kasten aan te duiden kan gebruik gemaakt worden van foto’s en/of pictogrammen. 
bezig met laden