oriëntatie in tijd en ruimte

Welke dag zijn we vandaag? Heb ik mijn medicatie al ingenomen? Wanneer komt mijn dochter langs? Hoe vind ik (ook ’s nachts) de route naar het toilet? Vind ik de weg terug naar huis?

Mensen met dementie hebben moeite om zich te oriënteren in tijd en ruimte. Heel wat hulpmiddelen kunnen hierin ondersteuning bieden. Denk maar aan een planbord, een dagplanner, een kalenderklok, een grote agenda,… zijn voorbeelden om mensen te oriënteren in tijd. Het gebruik van pictogrammen, een herkenningspunt aan de voordeur, een lichtroute bij dwalen ’s nachts,… zijn helpend om zich in de ruimte te oriënteren.

Het is belangrijk om af te wegen welke het dichts aansluiten bij hun gewoonten. Betrek de persoon met dementie en de mantelzorger in dit gesprek. Zorg er wel voor dat de omgeving herkenbaar en huiselijk blijft. Een ergotherapeut kan hier ondersteuning bieden.


bezig met laden