lerend vermogen

“Het leervermogen blijft bij dementie nog lang bestaan, alleen werkt het op een andere manier dan bij gezonde mensen.” (Roy Kessels)

Verschillende studies tonen aan dat mensen met dementie in staat zijn tot het (opnieuw) leren van dagelijkse handelingen, hetgeen een positieve bijdrage kan leveren aan hun zelfbeeld en hun onafhankelijkheid, en daarmee hun kwaliteit van leven.

Leervormen die goed werken bij mensen met dementie zijn leervormen waarbij niet of maar in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van het geheugen. We noemen dit ook wel onbewust of automatisch leren. Er zijn vier leervormen:

  1. Foutloos leren: dingen samen doen, herhalen en inslijpen, fouten voor zijn omdat die leerprocessen verstoren. Wordt vooral bij het aanleren van hulpmiddelen gebruikt.
  2. Associatieleren: het aanbrengen van verbanden of het inspelen op bestaande associaties, gebruik maken van ‘ezelsbruggetjes’. Hierbij kan van alle zintuigen gebruik gemaakt worden. Er kan zowel een beroep gedaan worden op bestaande associaties (waaronder normen en waarden) als op het bewust aanbrengen van nieuwe associaties.
  3. Emotieleren: het bewust oproepen en ondergaan van nieuwe emoties op een specifieke plek. Emoties moeten intens en bijzonder zijn.
  4. Operant leren: ‘straffen en belonen’. De meest voorkomende ervaren straf: geen resultaat bereiken. De meest voorkomende beloning is wél resultaat bereiken.

 

Belangrijke randvoorwaarden bij alle leerprocessen zijn:

  • Observaties zijn de basis voor alle leerprocessen
  • Houd het leuk, dwing niet, bewaak de sfeer en motiveer
  • Houd rekening met beperkingen
  • Wees consequent
  • Corrigeer niet

 

Vraag raad aan een ergotherapeut.


bezig met laden