Ergotherapie aan huis

Wat kan een ergotherapeut voor jou betekenen?

Samenleven met iemand die dementie heeft, kan voor uitdagingen zorgen. Activiteiten van het dagelijks leven kunnen moeilijker verlopen door onder andere geheugenproblemen, verandering van gedrag, het verminderen van interesse… . Dat roept vaak heel wat vragen op. Een ergotherapeut kan je hierbij ondersteunen zodat uw partner met dementie zo lang mogelijk comfortabel thuis kan leven.

 Zij bieden begeleiding bij verschillende hulpvragen zoals:

  • Welke hulpmiddel is geschikt?
  • Welke woningaanpassingen zijn er nodig om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen?
  • Hoe kan de persoon met dementie zo zelfstandig mogelijk zijn dagdagelijkse taken uitvoeren?
  • Training van het gebruik van hulpmiddelen.
  • Begeleiding van de mantelzorgers in de benadering van de persoon met dementie.
  • Zinvolle dagbesteding.
  • Dementievriendelijke inrichting van de woning.

 

Een ergotherapeut bekijkt samen met jou de noden op het gepaste moment in elke fase van het dementieproces.

Ergotherapeuten werkzaam bij de dienst maatschappelijk werk van jouw mutualiteit bieden (maximaal) een drietal gratis adviessessies aan.

Daarnaast kan je ook beroep doen op zelfstandige ergotherapeuten. Naast adviesverlening kan je  bij hen terecht voor testing van het geheugen, cognitieve revalidatie, het verbeteren van vaardigheden en het oefenen op dagelijkse activiteiten om zelfstandigheid te bewaren of te vergroten. In samenwerking met de mantelzorger gaan ze op pad en zetten ze in op het verhogen van de levenskwaliteit van de persoon met dementie.

Het is mogelijk dat afhankelijk van jouw hulpvraag de ergotherapeut van de mutualiteit je verder doorverwijst naar een zelfstandige ergotherapeut voor een langdurigere begeleiding en visa versa dat een zelfstandige ergotherapeut jou voor de aanvraag van een bepaald hulpmiddel doorverwijst naar de ergotherapeut bij jouw mutualiteit.

Ergotherapie via je mutualiteit, via de Dienst Maatschappelijk Werk

 

Zelfstandige ergotherapeuten

Via de website Ergotherapie Vlaanderen  https://www.ergotherapie.be/NL/zoek-ergotherapeut. Of via de sociale kaart https://www.desocialekaart.be/


bezig met laden