ergotherapie

Via deze site, via internet of via vrienden/familie vind je snel informatie over hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn bij dementie en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Ga rustig uitproberen wat werkt en wat niet in jullie specifieke situatie.

Maar weet dat ergotherapeuten speciaal opgeleid zijn om mensen met zorgbehoefte bij te staan met raad en daad inzake hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen. Het loont de moeite in jouw regio een ergotherapeut te zoeken die vertrouwd is met dementie. Ze werken onder meer bij de Dienst Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, of op zelfstandige basis.

 

Ergotherapie bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk voor jou?

Heb je zorg nodig, bijvoorbeeld omwille van (een vermoeden van) dementie? Of ben je mantelzorger? Heb je hierover vragen of heb je nood aan ondersteuning? Dan kan je terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds.

We bieden je een luisterend oor en zoeken samen met jou in alle discretie naar de gepaste oplossing voor je persoonlijke situatie. Iedereen kan gratis een beroep doen op onze hulp, maar ons aanbod is vooral gericht op personen die problemen ondervinden door een beperking, ziekte, dementie of ouderdom én hun mantelzorgers. We hebben dan ook de nodige kennis en ervaring wat dementie betreft.

Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

ADVIES OP MAAT

We kunnen je adviseren over mogelijke aanpassingen aan je woning of over de manier waarop je bepaalde activiteiten uitvoert. We helpen je ook met de (zorg)technologische of andere hulpmiddelen en de financiële tegemoetkomingen die hiermee samenhangen. Samen met jou bekijken we hoe je jouw leefomgeving veiliger kan maken en waar mogelijke gevaren schuilen.

ERGOTHERAPEUTISCHE BEGELEIDING

Is er meer nodig dan een éénmalig advies over hulpmiddelen en aanpassingen? Dan kunnen onze ergotherapeuten samen met jou en je omgeving gratis een begeleidingstraject aangaan dat bestaat uit meerdere gespreksmomenten.

We bekijken samen met jou en (als je dit wenst) met je directe omgeving wat de mogelijkheden zijn. We vertrekken vanuit jouw noden en wensen om een zicht te krijgen op welke hulpmiddelen en aanpassingen nodig zijn in jouw leefomgeving om je zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Onze aanpak houdt rekening met jouw draagkracht en die van je omgeving, zodat jij uiteindelijk tot een goede organisatie van je ondersteuning kan komen.

De Dienst Maatschappelijk Werk is de aangewezen partner om je hierbij te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden.

ONDERSTEUNING BIJ HET GEBRUIK VAN (ZORG)TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

Kies je voor (zorg)technologische hulpmiddelen, dan kunnen we je (als je dit wenst) ondersteuning bieden bij het effectief gebruik ervan. Dit doen we tot je voldoende vertrouwen hebt om met deze hulpmiddelen correct om te gaan. Denk aan een personenalarm, sleutelbeveiliging, locatiebepaling…

Hoe kan je ons bereiken?

Contacteer je ziekenfonds en vraag naar de Dienst Maatschappelijk Werk.

 

Zelfstandige ergotherapeuten

Er zijn ook zelfstandige ergotherapeuten, die kan je zoeken via https://www.ergotherapie.be/NL/zoek-ergotherapeut


bezig met laden